Mặt bằng
Đất công nghiệp

Đất công nghiệp

Diện tích đất B2: 9.500 m2Chiều ngang: 46m ; Chiều sâu 144mPhía Bắc giáp với ...
Giá : 55$/m2/39năm (2058)
Chính sách ưu đãi : Tuyến đường chính có Lộ giới 25m
Hạ tầng, tiện ích : Ưu đãi là 20%...
Đất công nghiệp

Đất công nghiệp

Diện tích đất A4-2: 9.100 m2Chiều ngang: 109 ; Chiều sâu 83mPhía Bắc giáp với ...
Giá : 55$/m2/39năm (2058)
Chính sách ưu đãi : Tuyến đường chính có Lộ giới 25m
Hạ tầng, tiện ích : Ưu đãi là 20%...