Mặt bằng
Đất công nghiệp

Đất công nghiệp

Khu công nghiệp Chà Là có quy mô 59.025 ha nằm tọa ...
Giá : 55$/m2/39năm (2058)
Đất công nghiệp

Đất công nghiệp

Khu công nghiệp Chà Là có quy mô 59.025 ha nằm tọa ...
Giá : 55$/m2/39năm (2058)