Quảng cáo

Ưu đãi về Thuế

* Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại KCN Chà Là được hưởng ưu đãi thuế thu nhập Doanh nghiệp như sau:

- Hưởng thuế suất ưu đãi là 20% trong vòng 10 năm tính từ năm đầu tiên có doanh thu.

- Miễn thuế 2 năm kể từ khi Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

* Nếu Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực:

- Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Vi điện tử, Quang điện tử, Công nghệ thông tin , Viễn thông.

- Cơ khí Chính xác và Tự động hóa, Chế tạo Robot.

- Công nghệ sinh học áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và môi trường.

- Vật liệu mới, Công nghệ Nano, Năng lượng mới.

- Đầu tư phát triển nhà máy nước, hệ thống cấp thóat nước, cầu, đường bộ, đường sắt…

- Sản xuất phần mềm thì đuợc hưởng ưu đãi thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sau thời gian huởng ưu đãi là 25%

B. Các ưu đãi của Chính phủ:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT):

Thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/ QH12 do Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2008.

Thuế suất: 25%

2. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:

Thuế suất = 0%

3. Thuế xuất nhập khẩu:

Miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dụng theo quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

(a). Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định:

+ Thiết bị, máy móc.

+ Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để chế tạo thiết bị. máy móc trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận tách rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc.

+ Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển dùng để đưa đón công nhân (ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên).

+ Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu; phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển và vận tải chuyên dùng.

+ Vật liệu xây dựng mà Việt Nam chưa sản xuất được.

(b). Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu để sản xuất sản phẩm cho Doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu.

(c). Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất, nếu nhà đầu tư đầu tư vào dự án thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc đầu tư sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, điện tử.

4. Thuế giá trị gia tăng (VAT):

Được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với:

+ Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

+ Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cung cấp cho các Doanh nghiệp trực tiếp sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu.

+ Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.