Quảng cáo

Hỗ trợ thủ tục cấp phép

- Làm hồ sơ và xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, con dấu và đăng ký mã số thuế (miễn phí)

- Hỗ trợ việc lập phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án và tính khái toán tổng mức xây dựng theo nhu cầu của Nhà đầu tư (miễn phí)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Giới thiệu đơn vị tư vấn thiết kế, xây dựng nhà xưởng.

- Giới thiệu ngân hàng để vay vốn.