Quảng cáo

Lịch sử hình thành và phát triển

 Khu công nghiệp Chà Là là khu công nghiệp được qui hoạch theo quyết định số ..............................................của Thủ tướng chính phủ

Thông tin khái quát và quá trình thành lập

Nhà đầu tư: INTERNATIONAL INVESTMENT DIVISION

                      CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ (IID)

Đăng ký giấy chứng nhận đầu tư số: 451043000077 cấp ngày 18 tháng 04 năm 2008 ,chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 05 tháng 12 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần 2 ngày 20 tháng 5 năm 2013, chứng nhận thay đổi lần 3  ngày 20 tháng 3 năm 2015 do Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp phép.

Trụ sở hoạt động: KCN Chà Là, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0663. 777.999. Hotline : 0122..834.1134 – 0987.677.400 - 0932.164.668 - 

Fax: 0663. 770.770

Email: chala@iid.com.vn - kcnchala@gmail.com

Website: www.kcnchala.com.vn - www.iid.com.vn