Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp

Trả lời:

Kể từ ngày thuê đất đến ngày 29/12/2058. 

Trả lời:

B1: Thương lượng điều kiện thuê đất và chọn địa điểm lô đất cần thuê.
B2: Ký Thỏa thuận giữ đất
B3: Đặt cọc
B4: Đăng ký kinh doanh (tại Sở Kế hoạch và đầu tư) (nếu cần)
B5: Đăng ký đầu tư (tại Ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh)
B6: Ký Hợp đồng thuê lại đất  

Khái niệm và trình tự thủ tục thành lập KCN theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP?
Trường hợp thuê lại đất của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có công trình trên đất trong khu công nghiệp thì có đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?
Trả lời:

Việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải được thực hiện dựa trên cơ sở hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng giữa tổ chức kinh tế sử dụng đất và doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, có xác nhận của ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam là khu nào, ở đâu và thành lập năm nào vậy?
Trường hợp thuê lại đất của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có công trình trên đất trong khu công nghiệp thì có đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?
Trả lời:

Việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải được thực hiện dựa trên cơ sở hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng giữa tổ chức kinh tế sử dụng đất và doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, có xác nhận của ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Khu công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam là khu nào, ở đâu và thành lập năm nào vậy?
Trường hợp thuê lại đất của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có công trình trên đất trong khu công nghiệp thì có đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?
Trả lời:

Việc cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải được thực hiện dựa trên cơ sở hợp đồng thuê quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng giữa tổ chức kinh tế sử dụng đất và doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, có xác nhận của ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.